POWTÓRZONY – Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy . Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 23.06.2017r. godz. 12.00 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój 10 sekretariat szpitala). […]

Czytaj dalej


Dostawę Środków czystości do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Załączniki Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe Załącznik nr 2 – Wykaz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 – Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 4 – Informacja Zamawiającego o poprawieniu omyłki pisarskiej Załącznik nr 5 – Protokół w sprawie wyboru oferty na dostawę środków czystości

Czytaj dalej


UNIEWAŻNIONY – Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy . Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 05.06.2017r. godz. 12.00 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój 10 sekretariat szpitala). […]

Czytaj dalej


Informacja o unieważnieniu postępowań

Działając na podstawie §8 ust.2 Regulaminu zakupów, Dostaw , usług i robót budowlanych o wartości Szacunkowej nie przekraczającej 30 ty. EURO  Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy unieważnia  postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego : Na zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo- platformowego – wózka gospodarczego dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. (ogłoszenie z dnia 11.10.2016r.) Na wykonanie robót […]

Czytaj dalej


Przedłużenie terminu składania ofert – pojazd akumulatorowy transportowo platformowy

Po rozpatrzeniu wniosku jednego wykonawców ( Oferentów) działając w oparciu o art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 2164  ze zm. ) i Regulamin Zakupów Wojewódzki  Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy informuje, że w  zapytaniu ofertowym z dnia 11.10.2016r. na zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo platformowego – w ilości 1szt  dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, […]

Czytaj dalej


Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na: Na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych. W załączeniu: 1) zapytanie ofertowe, 2) formularz ofertowo- cenowy, 3) przedmiar robót z charakterystyką robót, 4) projekt umowy. Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 24.10.2016r. godz. 1200 Budynek […]

Czytaj dalej


Zapytanie ofertowe – pojazd akumulatorowy transportowo platformowy

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, Zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na : Zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo platformowego – szt. 1 w załączeniu: 1) zapytanie ofertowe, 2) formularz ofertowo- cenowy 3) projekt umowy Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 24.10.2016r. godz. 1200 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój […]

Czytaj dalej