POWTÓRZONY – Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją garaży szpitalnych na magazyn odpadów niebezpiecznych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy .

Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 23.06.2017r. godz. 12.00 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój 10 sekretariat szpitala).


W załączeniu (do pobrania):

1) zapytanie ofertowe,

2) formularz ofertowo- cenowy,

3) projekt umowy,

4) Przedmiar robót,

5) Protokół w sprawie wyboru oferty na adaptacje garażu na pomieszczenie na odpady medyczne.