Rzecznik Praw Pacjenta


Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego

Anna Sierżęga

od poniedziałku do piątku 7-15

e-mail: a.sierzega@rpp.gov.pl

lub telefonicznie 734 117 362

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ustawowo obejmuje nadzorem oddziały

lub placówki o profilu psychiatrycznym i odwykowym

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00