Wernisaż prac pacjentów

wersnisaz-wyrozniajacy

Dnia 4 listopada 2016 roku o godz. 17:00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się wernisaż prac pacjentów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Ekspozycję prac będzie można oglądać do dnia 18 listopada 2016 r.  w Galerii ,,12” i Galerii Hol. Na wystawie zaprezentowane będą prace stworzone w ramach terapii zajęciowej. […]

Czytaj dalej


Dzień patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza

W dniu 18 października 2016 roku z okazji święta Św. Łukasza ewangelisty, patrona Służby Zdrowia w Kaplicy Szpitalnej pw. Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się Msza Św. w intencji wszystkich pracowników tut. Szpitala. Mszę Św. koncelebrowali ks. Kazimierz Gadzała – duszpasterz Służby Zdrowia archidiecezji przemyskiej oraz ks. Paweł Konieczny – Kapelan Szpitala. We Mszy Św. uczestniczyli […]

Czytaj dalej


Ćwiczenia zgrywające Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 7 października 2016 roku na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego połączone z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w tut. placówce.

Czytaj dalej


Konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

W dniu 27 września 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta w Przemyślu reprezentowany przez zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśl- Pana Janusza Hamryszczaka. Strategię omówił Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Na konferencji obecni byli przedstawiciele biznesu, nauki, służby zdrowia oraz polityki.

Czytaj dalej


Uroczyste poświęcenie Kaplicy Szpitalnej i Oddziału Psychiatrycznego oraz Rodzinny Piknik Zdrowia

W dniu 4 września 2016 roku w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy odbył się „Rodzinny Piknik Zdrowia”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Następnie odbyło się poświęcenie nowo powstałej Kaplicy Szpitalnej i Oddziału Psychiatrycznego. Po Mszy Świętej Pani Dyrektor Barbara Stawarz przywitała gości i w swoim przemówieniu przedstawiła ogólną […]

Czytaj dalej


Prace pacjentów

Prace pacjentow

W ramach rozszerzonej działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej pacjentów oddziałów psychiatrycznych stworzona została baza lokalowa dla prowadzenia wszechstronnych zajęć terapeutycznych. Efektem tych działań jak również pracy twórczej pacjentów jest wiele pięknych prac wykonanych przy użyciu różnych technik. Przedstawione prace są tylko drobnym przykładem wielu talentów pacjentów, którzy uczestniczą w terapii zajęciowej w naszym szpitalu.

Czytaj dalej