Historia

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie od dnia 01.04.1973r. utworzono na bazie istniejących w Żurawicy oddziałów Jarosławskiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych samodzielną jednostkę – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy.

Dyrektorem Szpitala został wówczas lek. med. Janusz Wałęga, a po nim funkcję tę pełnili kolejno:

  • lek. med. Maksymilian Rotte,
  • dr n. med. Waldemar Gadecki,
  • lek.med. Jacek Barket,
  • mgr Janusz Kołakowski,
  • mgr Ryszard Cząstka,
  • mgr Mariusz Kwaśny,
  • mgr Józef Długoń,
  • dr n. o zdrowiu Barbara Stawarz

Obecnie funkcję Dyrektora pełni mgr Bożena Ryczan.
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Szpital uzyskał wpis do rejestru zakładów województwa przemyskiego decyzją Wojewody Przemyskiego jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o nazwie: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy.
W roku 1998 po otrzymaniu Zarządzenia Nr 60 Wojewody Przemyskiego z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, Szpital wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział V Gospodarczy o wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. I tak, od dnia 31 grudnia 1998 roku Szpital rozpoczął działalność jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Od dnia 01 stycznia 2004 Szpital zmienił nazwę z Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na „Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy”
W 2008 roku Szpital obchodził uroczystości związane z 35 rocznicą powstania. W trakcie obchodów Szpitalowi nadano imię profesora Eugeniusza Brzezickiego i od tego momentu Szpital nosi nazwę:

„Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”


Link do informacji o Patronie