Dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
2. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
3. Wzór o pozwolenie na prezentację leku Pobierz