Zapytanie ofertowe – pojazd akumulatorowy transportowo platformowy

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, Zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na :
Zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo platformowego – szt. 1 w załączeniu:
1) zapytanie ofertowe,
2) formularz ofertowo- cenowy
3) projekt umowy

Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 24.10.2016r. godz. 1200 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój 10 sekretariat szpitala).


 

  1. Informacja
  2. Zapytanie ofertowe