Ochrona danych osobowych – RODO

 • Czym jest RODO ? » Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Od kiedy stosujemy RODO ? » RODO stosujemy od 25 maja 2018 roku
 • Cele RODO » Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej
 • Co zawierają poniższe informacje ? » Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo m. in:
  • kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.