Stowarzyszenie Przyjaciele Szpitala

Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu wspierania działalności Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Żurawica. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz na podstawie statutu stowarzyszenia i posiada osobowość prawną. Członkami stowarzyszenia są pracownicy tut. Szpitala. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Czym się zajmuje stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:

 • Ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony zdrowia ludzi borykających się z problemami alkoholowymi, psychiatrycznymi i depresja
 • Organizacji wolontariatu jako kluczowej formy niesienia pomocy osobom chorym
 • Organizacji przedsięwzięć charytatywnych sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
 • Wspierania doposażenia Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
 • Tworzenia i poprawy istniejącej infrastruktury szpitalnej przyjaznej pacjentom
 • Ratownictwa i ochrona ludności
 • Promocji profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej

Stowarzyszenie założone cele realizuje poprzez:

 • Pozyskiwanie na rzecz szpitala pomocy finansowej i rzeczowej
 • Wspieranie działalności dydaktycznej prowadzonej przez szpital
 • Wspieranie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szpitala
 • Promocję szpitala poprzez upowszechnianie informacji o jego działalności
 • Organizację przedsięwzięć charytatywnych, rekreacyjnych i kulturalnych

Kontakt

„Przyjaciele Szpitala” w Żurawicy
ul. Różana 9, 37-710 Żurawica
NIP: 7952554620
REGON: 383451817

Mariusz Gaweł
tel.: 16 672 30 03 wew. 374

Jacek Olearnik
tel.: 16 670 41 33 wew. 33

Paulina Blecharczyk
tel.: 16 672 30 03 wew. 378

e-mail: kontakt@stowarzyszenie.wpsp.pl

Portal Stowarzyszenia na facebooku


Nr konta bankowego

Nr konta bankowego: 87 1600 1462 1883 1903 8000 0001