ePUAP

epuap2-logo

Adres skrzynki ePUAP: /szpitalzurawica/SkrytkaESP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) informujemy, iż w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy funkcjonuje Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

ESP jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej WPSP w Żurawicy dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
• założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
• posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
• oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP
WPSP w Żurawicy przyjmuje dokumenty złożone za pośrednictwem formularza opublikowanego na platformie ePUAP.
Aby załatwić sprawę za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej kliknij tutaj.

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:
1. Zalogować się na platformie ePUAP
2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Żurawica lub kod pocztowy: 37-710 i z wyświetlonej listy wybrać WPSP w Żurawicy
3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw – pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
6. Jako adresata wybrać WPSP w Żurawicy
7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do zakładu opieki zdrowotnej.
8. UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP umieszczone są na stronie głównej ePUAP, w zakładce „Pomoc”.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Link do profilu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/szpitalzurawica