Dane kontaktowe

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica

Telefony - centrala
16 672-30-03,
16 671-39-66,
16 672-37-40,
fax. 16 671-32-11

NIP: 795-20-69-209
REGON: 000667655

Nr rachunku bankowego:
43 1130 1105 0005 2472 6620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku dla depozytów Pacjentów:
86 1130 1105 0005 2472 6620 0003

 

Kierownicy oddziałów udzielają informacji w godzinach od 12:30 do 14:30

W dniu 01.09.2022 zmianie uległ e-mail Szpitala. Aktualny adres: sekretariat@wpsp.pl

Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

Centrala: 16 670 41 33, 16 677 82 10, 16 677 82 11
Rejestracja: wew. 32, 49, 50

Kadra zarządzająca

Dyrektor wew. 356
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa wew. 356
Naczelna Pielęgniarka wew. 341
Główny Księgowy wew. 351
Sekretariat wew. 356 sekretariat@wpsp.pl

Administracja

Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego wew. 372
Dział Gospodarczo - Techniczny wew. 354, 371
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wew. 361
Dział Spraw Pracowniczych wew. 377
Specjalista ds. controllingu wew. 374
Księgowość wew. 359
Dział Finansowo - Księgowy - Płace wew. 358
Kasa wew. 353
Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 360
Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 336, wew. 338
Rozliczenia z NFZ wew. 360
Pracownik Socjalny wew. 375
Kierownik Działu Żywienia wew. 370
Inspektor Ochrony Danych wew. 394 iod@wpsp.pl
Pełnomocnik ds. Jakości, Specjalista ds. Epidemiologii wew. 394
Kierownik Działu Farmacji wew. 328

Przychodnia Specjalistyczna

Kierownik Przychodni Specjalistycznej wew. 39
Rejestracja wew. 32
wew. 49
wew. 50

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

wew. 33

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wew. 51
Gabinet pielęgniarki koordynującej wew. 54

Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

wew. 38

Izba Przyjęć Szpitala

Pokój Przyjęć wew. 340
Lekarz dyżurny Izby Przyjęć wew. 342
Lekarz dyżurny oddziałów szpitalnych wew. 314

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1

Strona Żeńska
Gabinet lekarski wew. 381
Gabinet psychologa wew. 322
Gabinet badań wew. 331
Gabinet zabiegowy wew. 324
Telefon do pacjentek kom. 531 585 057
Strona Męska B
Kierownik oddziału wew. 320
Gabinet badań wew. 319
Sekretarki medyczne wew. 325
Gabinet psychologa wew. 321
Gabinet zabiegowy wew. 323
Gabinet pielęgniarki oddziałowej i koordynującej wew. 349
Telefon dla pacjentów wew. 206
Strona Męska A
Gabinet lekarski wew. 382
Gabinet zabiegowy wew. 346
Telefon dla pacjentów kom. 531 059 140

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału wew. 333
Gabinet lekarski wew. 380
Gabinet psychologa wew. 363
Pielęgniarka oddziałowa wew. 327
Sekretarka medyczna wew. 332
Terapeuci wew. 383
wew. 330
Telefon dla pacjentów wew. 201

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kierownik Oddziału wew. 362
Gabinet lekarski wew. 317
Pielęgniarka oddziałowa wew. 315
Sekretarka medyczna wew. 315
Gabinet zabiegowy wew. 312
Lekarz dyżurny oddziałów szpitalnych wew. 314
Telefon dla pacjentów kom. 531 050 725

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału wew. 213
Gabinet lekarski wew. 214
Gabinet psychologa wew. 214
Pielęgniarka oddziałowa wew. 211
Sekretarka medyczna wew. 211
Gabinet zabiegowy wew. 212