Przedłużenie terminu składania ofert – pojazd akumulatorowy transportowo platformowy

Po rozpatrzeniu wniosku jednego wykonawców ( Oferentów) działając w oparciu o art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 2164  ze zm. ) i Regulamin Zakupów Wojewódzki  Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy informuje, że w  zapytaniu ofertowym z dnia 11.10.2016r. na zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo platformowego – w ilości 1szt  dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica termin składania ofert ulega przedłużeniu o jeden dzień i upływa dnia 25.10.2016 r. o godz 1200 .


Załącznik – Przedłużenie terminu składania ofert