Informacja o unieważnieniu postępowań

Działając na podstawie §8 ust.2 Regulaminu zakupów, Dostaw , usług i robót budowlanych o wartości Szacunkowej nie przekraczającej 30 ty. EURO  Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy unieważnia  postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego :

  • Na zakup fabrycznie nowego pojazdu akumulatorowego transportowo- platformowego – wózka gospodarczego dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. (ogłoszenie z dnia 11.10.2016r.)
  • Na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych. (ogłoszenie z dnia 12.10.2016r.)

 


 

Unieważnienie postępowania