Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica zaprasza wykonawców do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na:

Na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia do mycia pojazdów transportowych. W załączeniu:
1) zapytanie ofertowe,
2) formularz ofertowo- cenowy,
3) przedmiar robót z charakterystyką robót,
4) projekt umowy.

Termin składania ofert w zapytaniu ofertowym został wyznaczony do dnia 24.10.2016r. godz. 1200 Budynek Nr 15 Administracja ( pokój 10 sekretariat szpitala).


1. Informacja
2. Zapytanie ofertowe

3. Załącznik nr 2