Kadra zarządzająca

p.o. Dyrektor

Paweł Kotula

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Hanna Miądowicz-Wojdylak

p. o. Naczelnej Pielęgniarki

Aneta Kania-Gaweł

Główny Księgowy

Anna Woldan