Kadra zarządzająca

Dyrektor

Bożena Ryczan

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Teresa Adamczyk

p. o. Naczelnej Pielęgniarki

Aneta Kania-Gaweł

p.o. Główny Księgowy

Anna Woldan