Konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" - Strategię omówił Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

W dniu 27 września 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta w Przemyślu reprezentowany przez zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśl- Pana Janusza Hamryszczaka. Strategię omówił Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Na konferencji obecni byli przedstawiciele biznesu, nauki, służby zdrowia oraz polityki.

Podczas spotkania omówione zostały główne założenia i cele strategii, a po ich zakończeniu uczestnicy utworzyli panel dyskusyjny dotyczący wsparcia dla regionu podkarpackiego.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy reprezentowany był przez Macieja Kamińskiego – Kierownika Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych.