Wernisaż prac pacjentów - organizatorzy

Wernisaż prac pacjentów

W dniu 04.11.2016 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się wernisaż prac pacjentów Naszego Szpitala, wykonanych w ramach terapii zajęciowej.

Na prezentowanych pracach pojawiły się: krajobrazy, portrety, grafika oraz inne formy sztuki. Prace były wykonane różną techniką m.in. olej, szkic, haft, kontur. Zaprezentowano również rękodzieło. Obrazy stworzone w warunkach szpitalnych niejednokrotnie opowiadają o żmudnej walce z chorobą, są zapiskiem  dochodzenia do zdrowia, a wrażliwość twórcza jest niezależna
od chorób i wieku, czy sytuacji życiowej. Podczas wernisażu  jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CK Przemyśl Pan Janusz Czarski, który bardzo serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz zaprosił do zwiedzania wystawy. Wyraził chęć dalszej współpracy ze szpitalem. Następnie Pani Dyrektor Szpitala Barbara Stawarz złożyła podziękowania terapeutom zajęciowym, za zaangażowanie i okazaną  pomoc pacjentom podczas tworzenia prac.

Celem wystawy było przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jakie dotyka osoby chore psychicznie oraz przybliżenie tematyki związanej z terapią i profilaktyką zdrowia psychicznego. Obcowanie ze sztuką  staje się wskazówką dla pacjenta, że świat zewnętrzny jest niezwykle barwny i ma wiele punktów odniesienia  innych niż choroba. Dzięki twórczości chorzy mogą pogłębiać wiedzę o sobie i własnych możliwościach, nabywają pewności siebie i rozwijają nowe umiejętności.

Prace pacjentów można było oglądać do 14.11.2016r.