Forum Inteligentnego Rozwoju

21 października 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Jasionce k/Rzeszowa miało miejsce Forum Inteligentnego Rozwoju – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wydarzenie stanowi odpowiedź na perspektywę finansową 2014- 2020. Głównym celem Forum była prezentacja i promocja dokonań polskich uczonych, samorządów, innowacyjnych polskich firm i innych podmiotów. Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy reprezentowany był przez kierowników komórek organizacyjnych tut. placówki: Macieja Kamińskiego oraz Tomasza Niedźwiedzia.