I Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” - Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy. Współorganizatorami Konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia i Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

Wydarzenie swoim honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Przemyśl.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów instytucji regionalnych, przedstawicieli kadry medycznej oraz naukowców i studentów.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów
oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki z zakresu psychiatrii i terapii uzależnień.

Prelegentami byli przedstawiciele Uczelni z Krakowa, Lublina, Kielc, Katowic, Rzeszowa, Tarnobrzega, Jarosławia i Przemyśla.

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W Konferencji wzięło udział około 200 uczestników z całej Polski.


 

PODZIĘKOWANIA

 


GALERIA ZDJĘĆ


INFORMACJE W MEDIACH