III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”