III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” - zdjęcie z wydarzenia

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

Już po raz trzeci Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”. Konferencja odbyła się 14 czerwca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Współorganizatorami Konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Pani Poseł na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla  oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, dyrektorzy instytucji regionalnych oraz przedstawiciele różnych zawodów medycznych.

Wykłady prowadzone przez prelegentów ze Słowacji, Lublina, Rzeszowa, Jarosławia i Przemyśla cieszyły się sporym zainteresowaniem. Miały one na celu przedstawienie ogólnej problematyki  z zakresu psychiatrii i terapii uzależnień.

W konferencji udział wzięło ok. 200 osób.