Konferencja „ROZWÓJ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” - zdjęcie z wydarzenia

Konferencja „ROZWÓJ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz.10.00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja tematyczna z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Celem spotkania była ocena aktualnej sytuacji w zakresie lecznictwa psychiatrycznego nad dziećmi i młodzieżą, omówienie najważniejszych problemów, oraz próba podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego kształtu systemu lecznictwa psychiatrycznego w województwie podkarpackim.
Organizatorami Konferencji byli: prof. Józefa Hrynkiewicz Poseł na sejm RP Przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego i dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.
W dyskusji uczestniczyli m. in.: dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Robert Bugaj Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Dr hab. n. med. Maciej Pilecki Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Prof. n. med. dr hab. Artur Mazur Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, mgr Anna Śremska Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. dr J. Babińskiego w Łodzi, Mgr psychologii Dariusz Baran, Specjalista ds. standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w projekcie POWER Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prof. n. med. dr hab. Artur Mazur Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr n. o zdr. Barbara Stawarz Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Lek. Małgorzata Sułkowska – Włodek Kierownik Oddziału Dziennego dla Osób z Autyzmem Dziecięcym WPSP w Żurawicy, lekarze kierujący oddziałami zajmującymi się leczeniem dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz dobrani tematycznie eksperci zajmujący się problematyką opieki psychiatrycznej.