Otwarcie Budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 - przecięcie wstęgi

Otwarcie nowo wybudowanej części Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2

W dniu 28.07.2015 r. w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy odbyło się otwarcie nowo wybudowanej części Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2.

W uroczystości wzięli udział znakomici goście:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik, Senator RP Andrzej Matusiewicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Anna Schmidt – Rodziewicz –  Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Członkowie Rady Społecznej Szpitala w osobach: Mariusz Król – Przewodniczący, Stanisław Bajda, Krzysztof Składowski, Andrzej Maksym oraz wielu innych znakomitych gości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika w intencji pacjentów i pracowników Szpitala.

Po Mszy Świętej Dyrektor Szpitala Mariusz Kwaśny przywitał przybyłych gości.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, który wyraził zadowolenie ze zmian zachodzących w placówce i odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który został przekazany na ręce Dyrektora.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz, który również wyraził zadowolenie z zachodzących w Szpitalu zmian.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez Dyrektora Szpitala informacji na temat zakończonej inwestycji dotyczącej nowo wybudowanego skrzydła Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2.

Dyrektor poinformował zgromadzonych, że inwestycja została zrealizowana dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego, który przyznał Szpitalowi kwotę 4 mln 550 tys. zł w ramach dotacji przeznaczonej na poprawę jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej. Prace budowlane zostały rozpoczęte w październiku 2010 roku, a zakończenie prac oraz ostateczne oddanie do użytkowania budynku nastąpiło w dniu 15 czerwca 2015 r. Budynek został wykonany w sposób optymalizujący jego wydajność energetyczną, wyposażony jest w nowoczesną instalację sanitarną, grzewczą, oświetleniową, jak również multimedialną. Został on podzielony na dwie części. Jedna z nich to nowo wybudowane skrzydło oddziału psychiatrycznego, natomiast druga część została przeznaczona na pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną oraz nowoczesne archiwum medyczne. Rozbudowany oddział spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach środków dotacyjnych, oddział został wyposażony w nowoczesny sprzęt niezbędny w procesie hospitalizacji pacjentów. Zwiększyła się również baza łóżkowa o kolejne 36 łóżek, co znacznie poprawiło jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną. W ramach przyznanych środków na poddaszu budynku utworzono trzy pomieszczenia archiwum medycznego, które zostały wyposażone w nowoczesne szafy kartoteczne (typu IPN). Zwiększenie powierzchni archiwalnej rozwiązało problem dotychczasowego braku miejsca do przechowywania dokumentacji medycznej. Poprzednie pomieszczenie archiwum mieściło ok. 20 tys. historii chorób, w obecnej chwili mamy możliwość zgromadzenie 60 tys. woluminów. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia w ramach zakończonej inwestycji obejmujący wyposażenie oddziału oraz doposażenie części administracyjno – archiwalnej to kwota 596 tys. zł. Kolejnym krokiem w realizacji planu rozwoju szpitala jest kontynuacja rozpoczętej modernizacji Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 1. Dokończenie tej inwestycji nie byłoby możliwe gdyby nie przychylność Marszałka Województwa Podkarpackiego, który przyznał w tym roku, na ten cel dotację w kwocie 2 mln 300 tys. zł. Zarząd Szpitala podejmuje kroki związane z poprawą jakości i dostępności usług zdrowotnych. Jednak nie byłoby to możliwe gdyby nie dobra wola i troska Zarządu Województwa Podkarpackiego o dobro pacjentów.

Na koniec przemówienia Dyrektor podziękował Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi i Panu Marszałkowi Stanisławowi Kruczkowi za przyznanie dotacji, dzięki której, widać nie tylko pięknie wykończony budynek, ale przede wszystkim bezpieczny, dostosowany do obowiązujących przepisów obiekt, w którym warunki hospitalizacji pacjentów spełniają najwyższe standardy leczenia.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi oraz uroczyste poświęcenie Oddziału przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika.

Następnie zgromadzonym gościom zostało zaprezentowane nowo wybudowane skrzydło oddziału, po którym zostali oprowadzeni przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Panią Aleksandrę Mazur.