Konferencja naukowa "Zrozumieć depresję" - prezentacja Dyrektora na temat działalności Szpitala

Konferencja naukowa „Zrozumieć depresję”

W dniu 22 maja 2015 roku w Zespole Parkowo – Zamkowym w Krasiczynie odbyła się konferencja naukowa pn. „Zrozumieć depresję” zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E Brzezickiego w Żurawicy przy współudziale Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział Podkarpacki.

W konferencji wzięli udział znakomici prelegenci oraz zaproszeni goście m.in. senator RP Andrzej Matusiewicz, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Pan Edward Prajsnar, Z-ca Prezydenta miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak oraz Pani Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Członkowie Rady Społecznej, dyrektorzy Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej oraz zaproszeni lekarze i psycholodzy.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Szpitala Mariusz Kwaśny. Powitał zgromadzonych uczestników i poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Pana Edwarda Prajsnara, który odczytał list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla adresowany do wszystkich uczestników konferencji.

Po odczytaniu listu Dyrektor ponownie zabrał głos i przedstawił prezentację dot. Szpitala, którym zarządza.

Uczestnicy mogli zapoznać się z prowadzoną działalnością podmiotu, dowiedzieć się o podjętych działaniach, inwestycjach i modernizacjach oraz poprzez zdjęcia zapoznać się z infrastrukturą.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęły się wykłady na temat „Zrozumieć depresję”.
Jako pierwsza głos zabrała Pani prof. dr hab. Dominika Dudek i wygłosiła wykład pt.: „Depresja – sprawa kobieca”.

Celem wykładu było ukazanie różnic w etiologii, przebiegu i sposobie leczenia zaburzeń depresyjnych u kobiet i u mężczyzn. Szczególnie zwrócono uwagę na powiązanie występowania zaburzeń depresyjnych u kobiet z fazą cyklu hormonalnego, ciążą, połogiem oraz okresem menopauzy.

Następnie wykłady poprowadzili kolejno:

prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska temat wykładu „Przemoc wobec kobiet, a depresja”.

Przedstawiono rodzaje przemocy stosowanej wobec kobiet, wskazując na jej charakterystyczną cykliczność. Podczas wykładu zaprezentowany został film dla uczestników konferencji dotyczący sposobu przeprowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy i sposobu reagowania w przypadku jej wystąpienia.

Kolejny wykład poprowadził dr n. med. Maciej Kuligowski – temat wykładu „Opieka psychiatryczna w województwie, podkarpackim – aktualne problemy”


Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii przedstawił aktualną sytuację opieki psychiatrycznej w województwie podkarpackim. Wskazał na braki w liczbie specjalistycznych oddziałów i poradni, jak również na niedobór specjalistycznej kadry lekarskiej. Zaprezentował uczestnikom podjęte działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

Wykłady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i wszystkie zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Podczas konferencji zaproszeni Goście mogli obejrzeć prace pacjentów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy wykonane podczas zajęć rehabilitacyjnych. Były to m.in. obrazy malowane farbą olejną, akrylową, a także witraże, rzeźby, decoupage oraz wiele innych.

Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie.