Nowe zakresy świadczeń medycznych

Informujemy, że od dnia 1.07.2018r. Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy poszerzył swoją działalność o nowe świadczenia medyczne. W budynku szpitala przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha 31 uruchomiony został Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Świadczenia finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Świadczenia udzielane w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu obejmują – diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. W skład zespołu terapeutycznego, który realizuje ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta program terapii wchodzi: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog, specjalista terapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień. Do oddziału przyjmowani są pacjenci powyżej 18 roku życia. Wymagane jest skierowanie.

Godziny otwarcia oddziału: 7:00-13:00 od poniedziałku do piątku.


Świadczenia udzielane w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmują porady, wizyty, sesje psychoterapii, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień. Zespół terapeutyczny, który realizuje ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta program terapii to: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog, specjalista terapii uzależnień. Realizacja świadczeń dotyczy osób do 18 roku życia.

Godziny otwarcia przychodni: Wtorek: 13:25 – 15:00, Czwartek: 13:00-16:00, Piątek: 13:00 – 15:00.