II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” - przemówienie Dyrektora Szpitala Barbary Stawarz

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy. Współorganizatorami Konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

Wydarzenie swoim honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Przemyśla.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, dyrektorzy instytucji regionalnych, przedstawiciele kadry medycznej oraz naukowcy i studenci.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów
oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki z zakresu psychiatrii i terapii uzależnień.

Prelegentami byli przedstawiciele Uczelni z Lublina, Kielc, Konina, Rzeszowa, Jarosławia i Przemyśla.

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W Konferencji wzięło udział około 200  uczestników.