(Rozstrzygnięty) Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Szpitala

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. E. BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Zakres Nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Szpitala.

 


Załączniki:


Rozstrzygnięty

W dniu 12.02.2016 o godz. 12:00 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 55/DOP/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. por.f Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu i w dalszej części Komisja przystąpiła do otwarcia oferty konkursowej stwierdzając, że do Konkursu ofert przystąpił 1 oferent:

  1. Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów, zgłasza ofertę do konkursu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. por.f Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy wybrana została oferta przedstawiona przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów.