Komunikat

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy informuje, że od dnia 16 października 2017 roku w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 w Przemyślu zaczęły funkcjonować: Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespół Leczenia Środowiskowego.


Oddział Dzienny Psychiatryczny – Oddział świadczy usługi dzienne psychiatryczne dla dorosłych obejmujące diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 13.25.
Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – Oddział świadczy usługi obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, również ze współistniejącymi schorzeniami. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.25.
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – Poradnia obejmuje wstępne i kontrolne, specjalistyczne świadczenie dla osób z autyzmem dziecięcym.
Zespół Leczenia środowiskowego – Porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii udzielane w środowisku zamieszkania, ujęte w kompleksowym programie terapeutycznym. Świadczenia realizowane przez zespół leczenia środowiskowego lub domowego w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem oraz jego rodziną.

W/w usługi medyczne realizowane są przez doświadczony personel tut. Szpitala w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.