III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

Szanowni Państwo.

W imieniu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w auli dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przy ul. Książąt Lubomirskich 6.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków.
Do dyskusji zapraszamy również przedstawicieli innych środowisk naukowych, m. in.: socjologów, pedagogów, psychologów.

Udział w Konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej umożliwi biorącym w niej udział pogłębienie wiedzy oraz nawiązanie trwałej współpracy naukowej i zawodowej. Serdecznie Państwa zapraszamy.

dr n. o zdr. Barbara Stawarz
Dyrektor
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
Radio Fara
BLOKI TEMATYCZNE
 • Zdrowie psychiczne wczoraj i dziś.
 • Nowe trendy w psychiatrii.
 • Postmodernistyczne pułapki współczesności.
 • Aktualne wyzwania dotyczące terapii uzależnień.
 • Współczesne pielęgniarstwo psychiatryczne wobec przemian.
 • Sesja plakatowa.
OPŁATY

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
W ramach uczestnictwa zapewniamy:

 • udział w sesjach,
 • uzyskania materiałów konferencyjnych,
 • uzyskania certyfikatu uczestnictwa,
 • obiad w dniu Konferencji,
 • przerwy kawowe zgodnie z programem.

Istnieje możliwość wydania publikacji w postaci monografii. Opłata z tego tytułu wynosi 200 zł. Wpłatę należy uiścić na poniższy nr konta bankowego:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Numer rachunku bankowego: 75 1500 1634 1216 3005 4488 0000.
Hasło: Monografia – III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

WAŻNE TERMINY
 • Termin rejestracji czynnego uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac: do 24.05.2019 roku (streszczenie pracy w języku polskim).
  Uczestnikom biorącym udział w Konferencji Komitet Organizacyjny zapewnia obsługę techniczną (rzutnik multimedialny, stojak na plakat) oraz publikację streszczeń wystąpień w materiałach konferencyjnych.
 • Termin rejestracji biernego uczestnictwa: do 31.05.2019 roku.
 • Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie karty elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa
 • Termin przyjmowania tekstu do Monografii: do 31.05.2019 roku.
DANE ORGANIZACYJNE

Organizator:

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Współorganizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia

Sekretariat Konferencji:

Dział Statystyki Medycznej Analiz i Planowania

Różana 9, 37-710 Żurawica

e-mail: promocja@wpsp.regiony.pl, tel.: 16 672 30 03 wew. 336

DO POBRANIA