Ważna informacja

Zmiana adresu e-mail Szpitala

Uprzejmie informuje, że z dniem 01.09.2022 r. zmianie ulega adres główny poczty elektronicznej Szpitala, który będzie od tego dnia następujący: sekretariat@wpsp.pl.

Dotychczasowy adres e-mail: szpitalzurawica@poczta.onet.pl zostanie wyłączony i nie będzie możliwości przesyłania na niego wiadomości.

Wszystkie podmioty, instytucje i osoby fizyczne współpracujące z nami i korzystające z tego kanału informacji prosimy o uwzględnienie zmiany w swoich bazach / zasobach teleadresowych.