XX Międzynarodowa Konferenacja Naukowo Szkoleniowa - Arłamów

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii”

W dniach 15-17.10.2015r. w kompleksie „Arłamów” odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy wspólnie z Podkarpackim Centrum Zdrowia Psychicznego
w Przemyślu, Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Psychiatrii dr n. med. Maciej Kuligowski, Oddziałem Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Fundacją Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk”.

Podczas dwóch dni konferencji wykłady zaprezentowało wielu znakomitych prelegentów m.in. prof. A. Filz z Lwowa, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n.med. Andrzej Czernikiewicz, prof. dr hab. n.med. Bartosz Łoza.

Konferencję rozpoczęli przedstawiciele komitetu naukowego prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz oraz dr n. med. Maciej Kuligowski, którzy przywitali zgromadzonych uczestników i zaprosili do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Podczas drugiego dnia konferencji WPSP w Żurawicy zaprezentował panel konferencyjny zatytułowany „Zrozumieć Depresję”.

Uczestników sesji przygotowanej przez Szpital przywitał Dyrektor mgr Mariusz Kwaśny, a następnie Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Aleksandra Mazur przedstawiła działalność leczniczo – rehabilitacyjną prowadzoną w WPSP w Żurawicy.

Kolejno wykłady poprowadzili:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz – wykład pt. „ Wykorzystując neurobiologię – poprawiając rokowanie w depresji.”
  • prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza – wykład pt. „Pożegnanie depresji jaką znamy. Świat, który nas czeka.”

Prof. Czernikiewicz w sposób ciekawy przedstawił aktualne badania prowadzone nowoczesnymi metodami neuroobrazowania, z których wynika, że u dużego odsetka osób cierpiących na zaburzenia afektywne występują charakterystyczne zmiany w strukturze OUN, zwłaszcza w obszarach związanych z regulacją emocji i nastroju. Zwrócił uwagę również na obecność u osób chorujących na depresje odchyleń parametrów układu hormonalnego oraz uczestnictwo neuropeptydów w patogenezie chorobowych zaburzeń nastroju.

Prof. Łoza omówił nowoczesne leki p/depresyjne oraz zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego ich doboru nie tylko w zależności od prezentowanych objawów chorobowych, ale także wieku, płci, zawodu.

Na zakończenie sesji Dyrektor Szpitala podziękował prelegentom za udział w konferencji i wygłoszone wykłady, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

W ostatnim dniu konferencji odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przeprowadzona została licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz Fundacji „Jerzyk”.

Jednym z licytowanych przedmiotów była praca wykonana na zajęciach rehabilitacyjnych przez pacjenta WPSP w Żurawicy. Praca ta zastała uroczyście przekazana przez Dyrektora Szpitala mgr Mariusza Kwaśnego na ręce Prezesa Fundacji „Jerzyk” Pana Artura Cielińskiego.

Pieniądze które zostały zebrane na licytacji przyczynią się do pomocy dzieciom i młodzieży przewlekle chorym, w tym szczególnie na choroby nowotworowe.

Dla uczestników konferencji został również przygotowany tort z okazji XX jubileuszowych Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez pacjentów WPSP w Żurawicy podczas zajęć rehabilitacyjnych. Prezentowano m.in. obrazy malowane farbą olejną, akrylową, a także witraże, rzeźby, decoupage.


Galeria: