Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego ,,Używki to nie witaminy-po nich nie urośniesz !” - uczestnicy konkursu, goście oraz opiekunowie

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego ,,Używki to nie witaminy-po nich nie urośniesz !”

Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu plastycznego ,,Używki to nie witaminy -po nich nie urośniesz !” odbyła się 8 maja 2017 roku w siedzibie wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Konkurs został zorganizowany przez naszą Placówkę wraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie oraz Urzędem Miejskim w Przemyślu.

Na uroczystość przybyła wyróżniona młodzież wraz z opiekunami, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracownicy WPSP w Żurawicy.

Nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne. Nagrody w imieniu organizatorów wręczyli: Dyrektor WPSP w Żurawicy –  Pani Barbara Stawarz, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – Pan Adam Sidor, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu – Pani Barbra Honicka , w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla – Pani Monika Porada-Bugaj oraz Kierownik Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych w tut. Placówce – Pan Maciej Kamiński. Uczestnicy konkursu zostali pochwaleni za pomysł i dojrzałość prac. Zwrócono również uwagę na problem uzależnień w dzisiejszej dobie, zwłaszcza wśród osób młodych, które należą do grupy szczególnie narażonej na wpływ używek. Należy pamiętać, że obok takich uzależnień jak alkohol, narkotyki i wyroby tytoniowe coraz popularniejsze staja się: dopalacze, uzależnienia behawioralne jak  zakupoholizm, Internet czy elektronika.

Dlatego takie przedsięwzięcia jak konkurs plastyczny ,,Używki to nie witaminy – po nich nie urośniesz!” pełnią ogromnie ważną rolę w popularyzacji wiedzy nt. uzależnień wśród młodzieży oraz promocji zdrowego trybu życia.

 


 

Życie podkarpackie – „Używki to nie witaminy” – informacja o konkursie plastycznym

https://www.portalprzemyski.pl/w-szpitalu-w-zurawicy-nagrodzono-laureatow-konkursu-uzywki-to-nie-witaminy-po-nich-nie-urosniesz-galeria-zdjec/

Nowiny – „Laureaci konkursu o szkodliwości używek”

www.przemysl.naszemiasto.pl – „Wyłoniono laureatów konkursu o szkodliwości używek [WIDEO]”