Uroczyste wręczenie nagród w ramach II edycji konkursu plastycznego ,, WYBIERAM MARZENIA – NIE UZALEŻNIENIA!”

Uroczyste wręczenie nagród w ramach II edycji konkursu plastycznego ,, WYBIERAM MARZENIA – NIE UZALEŻNIENIA!”

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia!”.

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrekcja WPSP w Żurawicy – Barbara Stawarz i Teresa Cieciak, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Anna Huk, Wójt Gminy Żurawica – Krzysztof Składowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Przemyślu – Barbara Honicka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Danuta Wiech, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowcach – Bożena Ryczan oraz Radny Miasta Przemyśl – Maciej Kamiński. Obecni byli również laureaci, opiekunowie, pracownicy Szpitala, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas uroczystości wręczenia nagród zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z uzależnień, zwłaszcza behawioralnych, które dotykają coraz młodszych osób. Podkreślono również rolę profilaktyki zdrowia jako najlepszego instrumentu przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z uzależnienia.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w realizację konkursu.