Uroczyste otwarcie oddziałów dziennych

Uroczyste otwarcie oddziałów dziennych

W dniu 15 listopada 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo powstałych Oddziałów i Poradni mieszczących się przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha 31 w Przemyślu.

  • Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – oddział obejmuje swoimi świadczeniami dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – w ramach Poradni realizowane jest leczenie dzieci, które w pierwszej fazie zakłada weryfikację procesu diagnostyczno –terapeutycznego. Poradnia stanowi dopełnienie Oddziału Dziennego.
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny – świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych obejmują diagnostykę, leczenie i wstępną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Zespół Leczenia Środowiskowego – to forma realizacji opieki psychiatrycznej ukierunkowana na bezpośrednie wyjście do pacjenta w jego środowisko zamieszkania. Dzięki takiej formie leczenia pacjent ma zapewnioną opiekę specjalistyczną w domu.

Wydarzenie rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w intencji pracowników i pacjentów Szpitala, koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala w Parafii pw. Św. Brata Alberta w Przemyślu.

Kolejnym etapem uroczystości było poświęcenie Oddziałów Dziennych w Poradni Specjalistycznej przy Wybrzeżu Ferdynanda Focha 31. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kościoła z abp Adamem Szalem na czele. Obecni byli również: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Posłowie na Sejm RP – Anna Rodziewicz – Schmidt i Andrzej Matusiewicz, Andrzej Homa – Dyrektor Biura Senatorskiego RP Mieczysława Golby, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Anna Huk i Maciej Lewicki, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego – Marcin Zaborniak, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśl – Janusz Hamryszczak, Dyrektor Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Barbara Honicka,  członkowie Rady Społecznej Szpitala, przedstawiciele innych placówek medycznych oraz pracownicy Szpitala.

Podczas przemówień podkreślono istotną rolę jaką będą pełnić nowe Oddziały w diagnozie i leczeniu pacjentów. Na zakończenie Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radnymi Sejmiku przekazał dla najmłodszych pacjentów upominki.