Święto Wojska Polskiego

Drodzy Żołnierze,
Z okazji Święta Wojska Polskiego składamy Wam serdeczne życzenia, pełne uznania i szacunku za Waszą odwagę, poświęcenie oraz oddanie służbie dla Ojczyzny. Wasza praca i poświęcenie stanowią fundament naszego bezpieczeństwa i suwerenności. Niech to święto przypomina Wam i nam, jak ważna jest rola żołnierza w historii i teraźniejszości Polski.
Życzymy Wam, abyście zawsze pozostawali mocni w dążeniu do celu, niezłomni w obliczu trudności, a jednocześnie pełni współczucia i zrozumienia dla tych, którym służycie. Niech Wasza praca będzie owocem współpracy, solidarności oraz ducha braterstwa. Niech Wasza determinacja i profesjonalizm inspirują innych do tego, by dążyć do doskonałości.
Niech Wasze rodziny będą źródłem wsparcia i siły w każdym momencie rozłąki oraz trudności. Dziękujemy za poświęcenie i cierpliwość, która umożliwia Wam skupienie się na wykonywaniu Waszych obowiązków.
Wszystkiego najlepszego, Żołnierze! Niech Wasze wysiłki przynoszą wiele sukcesów, a Wasza służba dla Ojczyzny niech będzie doceniana i szanowana. Bądźcie dumni z tego, co robicie, ponieważ stanowicie dumę i fundament naszego narodu.

Z wyrazami szacunku i uznania Dyrekcja Szpitala