Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Celem ustanowienia tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę osób chorych psychicznych. Należy pamiętać, że niezwykle ważne jest promowania właściwych postaw ludzkich tak aby chorzy i ich rodziny czuły oparcie w społeczeństwie i nie były z niego wykluczane.

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu kilkunastu lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych. Codzienny stres, rosnące tempo życia, brak czasu na odpoczynek sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w sferze emocjonalnej oraz psychicznej.