Światowy Dzień Autyzmu – 2 kwietnia 2020r

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. W procesie pomocy osobom z zaburzeniem autyzmu  najważniejsze jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie terapii we współpracy ze specjalistami: neurologiem, psychiatrą, psychologiem i logopedą. Takimi działaniami możemy przygotować ich do funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości. Coraz powszechniejsza staje się edukacja społeczeństwa w zakresie tolerancji dla odmienności osób inaczej funkcjonujących w tym ze spectrum autyzmu. 

To ważne, żebyśmy w tym dniu pokazali, że jesteśmy otwarci na osoby z autyzmem.