Spotkanie informacyjne z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu przemyskiego

Dzisiaj w ramach zadań Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu odbyło się spotkanie informacyjne z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu przemyskiego. Serdeczne podziękowania dla Starosty Powiatu Pana Jana Pączka i Panią Dyrektor Bożena Ryczan za zorganizowanie i moderowanie tego spotkania. Dziękujemy za liczne przybycie przedstawicieli gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. Jesteśmy przekonani że jest to początek udanej współpracy na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl.

zdjęcie przedstawia Spotkanie informacyjne z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu przemyskiego