Profilaktyka zdrowia w szkołach

W miesiącu czerwcu wraz z zakończeniem roku szkolnego, zakończyły się również lekcje pokazowe tzw. ,,pogadanki” na temat uzależnień w ramach promocji profilaktyki zdrowia prowadzonej przez naszą Placówkę.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. E. Brzezickiego w Żurawicy na początku obecnego roku wyszedł z inicjatywą skierowaną do szkół z terenu gmin Przemyśl i Żurawica dotyczącą zorganizowania w placówkach oświatowych lekcji o uzależnieniach. Koncepcja polega na szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. W dzisiejszej dobie zwłaszcza ta grupa wiekowa jest narażona na oddziaływanie różnego rodzaju uzależnień. Młodzież już nie tylko ma kontakt z alkoholem czy papierosami. Coraz bardziej popularne stają się uzależnienia od dopalaczy, środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne jak fonoholizm, sieć i multimedia, hazard oraz zakupoholizm.

Na propozycję WPSP w Żurawicy licznie odpowiedziały szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne mieszczące się zarówno w Mieście Przemyśl jak i z terenu Gminy Żurawica. Zajęcia były interesujące, a frekwencja na „pogadankach” zaskoczyła samych organizatorów. Stanowi to jasny dowód, że młodzież interesuje się kwestią bezpieczeństwa, problemowi uzależnień i promocją zdrowego trybu życia.

Nasz Szpital wraz z nowym rokiem szkolnym planuje kontynuację zajęć dla młodzieży w placówkach oświatowych.