Prace pacjentów

W ramach rozszerzonej działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej pacjentów oddziałów psychiatrycznych stworzona została baza lokalowa dla prowadzenia wszechstronnych zajęć terapeutycznych. Efektem tych działań jak również pracy twórczej pacjentów jest wiele pięknych prac wykonanych przy użyciu różnych technik.

Przedstawione prace są tylko drobnym przykładem wielu talentów pacjentów, którzy uczestniczą w terapii zajęciowej w naszym szpitalu.