Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i opłatek Służby Zdrowia - przecięcie wstęgi

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i opłatek Służby Zdrowia

W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Przemyślu przy wyb. M. F. Focha. Poświęcenie poprzedzone było Mszą Św. odprawioną w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala. Uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonali: Pani Minister Anna Schmidt – Rodziewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Dyrektor Szpitala Barbara Stawarz.

Prace remontowe dotyczyły całego budynku, a polegały w głównej mierze na termomodernizacji zewnętrznej, utwardzeniu parkingu przynależnego do budynku, jak również modernizacji pomieszczeń oddziału dziennego psychiatrycznego dla dorosłych.

W Oddziale powstały nowe gabinety, sale do terapii zajęciowej, sale do ćwiczeń oraz w pełni wyposażona kuchnia do dyspozycji pacjentów.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się do Restauracji „Perła Przemyśla” gdzie zostało przygotowane spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia. W spotkaniu tym uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, jak również zaproszeni goście.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kościoła z abp Adamem Szalem na czele. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną zdrowia, dyrektorzy innych placówek medycznych oraz pracownicy obu Szpitali. Spotkanie opłatkowe rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Stawarz, która serdecznie przywitała zaproszonych gości i pracowników. Składając wszystkim obecnym życzenia zacytowała słowa Św. Matki Teresy z Kalkuty „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce – jest Boże Narodzenie… Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. W dalszej części zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, były składane gratulacje i życzenia gości. Następnie abp Adam Szal poświęcił przygotowane opłatki i po krótkiej modlitwie przy dźwiękach kolęd w wykonaniu Zespołu Szarotki 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich zgromadzeni dzielili się opłatkiem i składali życzenia.