Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej życzę wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, aby każdy nowy dzień w waszej pracy zawodowej niósł ze sobą odkrywanie jej pozytywnych stron, przynosił wiele satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań, umacniał w przekonaniu o dokonywaniu właściwych wyborów.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Dyrektor
WPSP w Żurawicy
dr n. o zdr. Barbara Stawarz