Konkurs na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego – Rozstrzygnięty

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy ul. Różana 9 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

1) na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego, polegających na przewozie osób, przewozie materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu,
2) na wykonywanie usług medycznych specjalistycznego transportu sanitarnego, polegających na przewozie chorych ambulansem typu „S”


 

Załączniki :