Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę specjalistę oraz psychiatrę specjalistę dzieci i młodzieży – ROZSTRZYGNIĘTO

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w  Żurawicy ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania świadczeń zdrowotnych przez specjalistę lub w trakcie specjalizacji psychiatrę dzieci i młodzieży w Przychodni Specjalistycznej.

Załączniki: