Konkurs – Kierownik oddziału Psychogeriatrycznego – lekarz psychiatra – ROZSTRZYGNIĘTY

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w  Żurawicy ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kierownik oddziału Psychogeriatrycznego – lekarz psychiatra i zaprasza do składania ofert.

Załączniki: