Konferencja prasowa - od lewej: Dyrektor Szpitala, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Maciej Kamiński

Konferencja prasowa

Wyzwania w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia psychiatrycznego – to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Udział w konferencji wzięli: Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i Barbara Stawarz, dyrektor Szpitala.
Stanisław Kruczek, członek zarządu podkreślił na konferencji, że dla zarządu województwa potrzeby pacjenta są najważniejsze, jednocześnie wyraził przekonanie, że placówka w Żurawicy odpowiada na współczesne wyzwania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, zarówno jeśli chodzi o uzależnienia od alkoholu, dopalaczy, jak też elektroniki, które w ostatnim czasie staje się problemem coraz bardziej powszechnym.
Stanisław Kruczek Podkreślił, że w tej części województwa podkarpackiego leczenie psychiatryczne jest na najwyższym poziomie, a warunki dla hospitalizowanych pacjentów są bardzo dobre. Zapewnił również, że nie ma decyzji o przeniesieniu Oddziału Psychosomatycznego ze Szpitala OLK w Przemyślu do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.
Barbara Stawarz, dyrektor Szpitala przekazała informację, że 31 stycznia 2017 r. Szpital w Żurawicy został wyłoniony w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychogeriatrycznej, a uruchomienie tego oddziału wpłynie na lepszą kompleksowość usług medycznych.
Obecnie placówka posiada 240 łóżek dla pacjentów na czterech oddziałach.
W ostatnim czasie w szpitalu udało się poprawić jakość świadczonych usług. Zostali też zatrudnieni dodatkowi lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy, przeszkolono grupę sanitariuszy, co znacznie poprawiło jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Na bieżąco odbywają się szkolenia dla pielęgniarek-finansowane ze środków unijnych. Szpital stara się również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i ich rodzin.
Placówka promuje profilaktykę zdrowia w jednostkach oświatowych. W 2017 roku rozwój Szpitala nastąpi w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i środowiskowego. W tym celu dyrekcja stara się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na poprawę bazy szpitala i tworzenie nowych oddziałów, a to z kolei przełoży się na pozyskanie nowych miejsc pracy. Podjęto również próbę uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina.