IV Kongres Zdrowia Psychicznego

Nie mogło nas tam zabraknąć Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu, cieszymy się że mogliśmy wziąć udział w tak dużym i ważnym wydarzeniu jak IV Kongres Zdrowia Psychicznego oraz, że mogliśmy uczestniczyć w marszu ,,żółtej wstążki” , symbolu solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Razem możemy więcej!

Program IV Kongresu

Kongres stawia na różnorodność, łączenie i debatowanie, w każde wystąpienie są zaangażowani eksperci przez doświadczenie, w każdym punkcie poruszamy temat zdrowia psychicznego zarówno dorosłych jak i młodzieży i dzieci.

Mimo że w Kongresie uczestniczą profesorowie psychiatrii i filozofii: Małgorzata Janas-Kozik, Barbara Remberk, Maria Załuska, Bogdan de Barbaro, Andrzej Cechnicki,  Marek Cichocki, Janusz Heitzman, Andrzej Kokoszka, Jacek Wciórka  –  nie wymieniamy ich tytułów naukowych; wypowiadają się na równi z interesariuszami psychiatrii: pacjentami i ich bliskimi, samorządowcami, pedagogami, socjologami oraz osobami zaangażowanymi w promocję zdrowia psychicznego.

Uczestnicy : 

 • Renata Masternak, CZP Sandomierz 
 • Łukasz Chorab, CZP Sandomierz 
 • Gracjan Zawadziński, Centrum Samopomocy, Gdynia 
 • Ivan Sitsko, IPiN, Wolskie CZP, Fundacja eFkropka, Warszawa 
 • Jarosław Wasiak, TPN Łódź 
 • Ewa Brzóska-Konkol, IPiN, Stowarzyszenie „Razem do rozwoju” 

Prowadzący: Barbara Remberk, Monika Federowicz 

2) Nowe role osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (Wpływ ekspertów przez doświadczenie na społeczeństwo, polityków, media. Asystent Zdrowienia i jego rola w opiece psychiatrycznej) 

Uczestnicy: 

 • Izabela Kieres, CZP, Kielce 
 • Agnieszka Gazda-Grzesiak, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków 
 • Aleksandra Karaszewska, Stowarzyszenie EX-IN Polska, Wrocław 
 • Marcin Zarzycki, lekarz rezydent psychiatrii, Szpital Bielański, 
 • Angelika Gyrczuk, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa. 
 • Monika Koperska, dziennikarka 

Prowadzący: Anna Bielańska, Katarzyna Głowacka-Cieślicka 

3) Rola szkoły w profilaktyce zdrowia psychicznego 

Uczestnicy: 

 • Paweł Lecki, nauczyciel 
 • Piotr Szularz i Eryk Sawera, Interact Club, Rotary Club Szczecin International 
 • Dominik Kuc, GrowSpace 
 • Marta Puciłowska- Schielmann, Fundacja Szkoła z Klasą 
 • Monika Serkowska, doktorant PSD GUMED, Gdańsk 
 • Justyna Suchecka, dziennikarka 

Prowadzący: Cezary Żechowski, Angelika Friedrich 

4) Rola pracodawcy w profilaktyce zdrowia psychicznego (Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, mobbingowi, zatrudnianie wspomagane, wolontariat) 

Uczestnicy: 

 • Małgorzata Zawiła, Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn”,
 • Honorata Wasiak, TPN Łódź, 
 • Izabella Chauffour, BNP Paribas.
 • Jarosław Kurdziel, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Konfederacja Lewiatan 
 • Anna Gajewska, Powiatowy Urząd Pracy, Kutno 
 • Aleksandra Zaborowska, dziennikarka 

Prowadzący: Agnieszka Lewonowska-Banach, Konrad Ciesiołkiewicz 

15.00 – 16.30 – SESJA PLENARNA: Streszczenia debat, następnie dyskusja panelistów z uczestnikami Prowadzący: Andrzej Cechnicki i Rafał Kłopotowski 

Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Krzysztof Rogowski 

17.00 – 19.00 – MARSZ ŻÓŁTEJ WSTĄŻKI z towarzyszeniem orkiestry dętej: ORKIESTRA OSP GRABKOWO 

19.30 – 20.30 – Spotkanie ekspertów przez doświadczenie z całej Polski, 

moderator Barbara Imiołczyk (przedstawicielka biura RPO) 


DZIEŃ DRUGI 11.06.2024 

Hasło „Jak nie teraz, to kiedy?…” 

9:00 – OTWARCIE: Piotr Stoń, Paula Kowalczyk, 

9.10 – 10.40 – Przyszłość psychiatrycznej opieki szpitalnej (Jak powinien wyglądać szpital psychiatryczny, za i przeciw) 

Uczestnicy: 

 • Andrzej Kokoszka, Stowarzyszenie Oddziałów Psychiatrycznych przy Szpitalach Ogólnych 
 • Robert Pudlo, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 

Komentarze: Jolanta Januszczak, IPiN ; Sławomir Strzelczyk, CZP, Rybnik ; Damian Raczkowski, CZP typu B, Białystok ; Michał Lew-Starowicz, Szpital Bielański, Warszawa 

Prowadzący: Maria Załuska, Paula Kowalczyk 

10.40 – 12.10 – „Prawa i wolność osób w kryzysach psychicznych” (Leczenie bez zgody, unieruchomienia, dostęp do leczenia somatycznego, prawa dziecka/młodzieży do leczenia, ubezwłasnowolnienie) 

Uczestnicy: 

 • Jakub Zawiła – Niedźwiecki, UW 
 • Anna Szczepaniak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Aleksandra Nowicka, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, KPO
 • Jan Walczyński CZP, Kielce 
 • Ewa Giza, Stowarzyszenie Feniks
 • Agnieszka Ejsmont, Grupa TROP Warszawa 

Prowadzący: Janusz Heitzman, Norbert Bolek 

1) Zarządzanie zmianą „Co trzeba zrobić, żeby wreszcie wprowadzić dobrą opiekę psychiatryczną” (Kto i kiedy wprowadzi zmiany systemowe, co przeszkadza, co pomaga)

Uczestnicy: 

 • Piotr Toczyski, psycholog, socjolog, APS 
 • Olga Pazdan, CZP, Gorzów Wielkopolski
 • Włodzisław Giziński, poseł na sejm RP, członek Podkomisji ds. zdrowia psychicznego
 • Lucyna Kicińska, Biuro ds. zapobiegania zachowaniom samobójczym, IPiN 
 • Aleksandra Kożuszek, Stowarzyszenie EX-IN Polska, Wrocław 
 • Tomasz Rowiński, psycholog SGH

Prowadzący: Barbara Imiołczyk, Agnieszka Gazda-Grzesiak 

2) Potrzeby podstawowe „Każdy może potrzebować wsparcia psychologa i/lub psychoterapeuty” (Nie trzeba być chorym psychicznie żeby iść po pomoc, nauczanie zdalne, wojna, pandemia, samotność, starość, rodzicielstwo, budowanie zasobów – odporność). 

Uczestnicy: 

 • Anna Ochmańska, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM, ONZ)
 • Marek Kamiński, Fundacja Marka Kamińskiego
 • Wojciech Szychowski, Stowarzyszenie Syntonia,
 • Patryk Hałajczak, Koordynator ds. Psychologii Edukacyjnej WOT PTP
 • Agata Szczepańska, dziennikarka
 • Zofia Pieńkowska, Fundacja eFkropka

Prowadzący Dorota Mrozowicz-Grodzka, Łukasz Szostakiewicz 

3) Rodzina „Rola rodziny w profilaktyce zdrowia psychicznego.” 

Uczestnicy: 

 • Roman Szacki, ruch społeczny Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją, Warszawa 
 • Elżbieta Kucińska, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Warszawa 
 • Katarzyna Głowacka-Cieślicka, ALC, Kraków 
 • Rafał Średziński, Stowarzyszenie „My dla innych”, Białystok
 • Agnieszka Jucewicz, dziennikarka 

Prowadzący: Bogdan de Barbaro, Regina Bisikiewicz 

4) Lokalna społeczność jako źródło wsparcia. 

Uczestnicy: 

 • Jakub Tercz Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Warszawa 
 • Marta Reduta-Pieczywek, Stowarzyszenie „My dla innych” Białystok, 
 • Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 
 • Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, Wrocław 
 • Katarzyna Łaziuk, samorządowiec, Mińsk Mazowiecki

Prowadzący: Piotr Harhaj, Robert Michałkiewicz

14:40 – 16:10 – DEBATA PLENARNA 

Podsumowanie debat równoległych, dyskusja z salą 

Prowadzący: Artur Kochański, Paweł Nowicki 

16:10 – ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka 

Zdjęcia Naszych pracowników uczestniczących w kongresie:

Zdjęcie przedstawia pracownice naszego szpitala na marszu żółtej wstążki.
Zdjęcie przedstawia pracownice naszego szpitala w środku Pałacu kultury i Nauki w Warszawie na tle białej ścianki.