Informacja dotycząca odwiedzin

W związku z koniecznością zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS – CoV-2 pacjentów i pracowników placówki oraz decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu bezwzględnie zakazuje się:

  • odwiedzin pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach szpitalnych;
  • przebywanie na terenie szpitala osób niezwiązanych z funkcjonowaniem placówki.

W sytuacjach nadzwyczajnych, w razie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia pacjenta, decyzję o wejściu osób bliskich pacjenta do szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala po zasięgnięciu opinii Kierownika Oddziału.

jak skutecznie dezynfekować ręce

Pobierz ulotkę informacyjną o dezynfekcji rąk