Rzut oka na AA

Z czego utrzymuje się AA?

Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycje całkowitego samoutrzymania się i nie szukania ani nie przyjmują datków od osób nie będących członkami wspólnoty.

Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość?

AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służący zdrowieniu z alkoholizmu.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi?

Anonimowośc jest duchową podstawą AA - przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niz osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wsyztskich uczestników AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.

Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA

Na mityngach tych zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, którzy dzielą się doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swojego zdrowienia w AA.

Jak powstało AA?

AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z Nowego Jorku i lekarz z Akron (obaj już nie żyją), którzy byli "beznadziejnymi" pijakami. Oni założyli AA, aby pomagać innym, którzy cierpieli na chorobę alkoholową i utrzymywać własną trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem rozpowszechniła się na całym świecie.

Czego nie robi AA?

  • - AA nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby,
  • - nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje,
  • - nie łączy się z instytucjami ani organizacjami społecznymi (aczkolwiek członkowie AA, grupy i biura często współpracują z nimi),
  • - nie tropi i nie usiłuje kontrolować swoich członków,
  • - nie stawia diagnoz i prognoz medycznych ani psychiatrycznych,
  • - nie udziela pomocy w odtruwaniu, pielęgnacji czy rekonwalescencji,
  • - nie bierze udziału w praktykach religijnych,
  • - nie zapewnia mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub innych dóbr czy usług społecznych,
  • - nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych,
  • - nie daje listów polecających do oddziałów więziennych, prawników, sądów, organizacji społecznych pracodawców itd.