Ćwiczenia zgrywające Ochotniczych Straży Pożarnych - wjazd pojazdów Straży Pożarnej

Ćwiczenia zgrywające Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 7 października 2016 roku na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego połączone z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w tut. placówce.